Program zajęć dla rodziców, IX edycja, Katowice

drukuj

Spotkanie I. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 29 września 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie II. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 13 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: dr Anna Adamus-Matuszyńska

Spotkanie III. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji

Termin spotkania: 20 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

Prowadzący: Beata Skarżyńska

Spotkanie IV. Praca z uczniem zdolnym

Termin spotkania: 3 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Odkrywanie zdolności dziecka. Praca z uczniem zdolnym na polu wychowawczym i dydaktycznym. Niepowodzenia uczniów zdolnych (Syndrom nieadekwatnych osiągnięć).

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie V. Problemy ekonomiczne - obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 17 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: dr Joanna Czech-Rogosz

Spotkanie VI. Psychologia konsumenta

Termin spotkania: 1 grudnia 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: prof. Sławomir Smyczek

organizatorzy