Program zajęć dla rodziców, XVIII edycja, Poznań

drukuj

Spotkanie I. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 26 marca 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

 

Spotkanie II. Problemy ekonomiczne - obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 2 kwietnia 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

 

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 23 kwietnia 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

 

Spotkanie IV. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 21 maja 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

 

Spotkanie V. Kształtowanie postaw etycznych dziecka

Termin spotkania: 28 maja 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

 

Spotkanie VI. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 4 czerwca 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania