Program zajęć dla rodziców, XVIII edycja, Poznań

drukuj

Spotkanie I. Rodzic nauczyciel, jak miło się spotkać. Relacje rodziców z nauczycielami

Termin spotkania: 4 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Małgorzata Floraszek

Spotkanie II. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 9 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: dr Katarzyna Mikołajczyk

Spotkanie III. Budżet domowy i oszczędzanie

Termin spotkania: 16 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 16.30-18.00
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie IV. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 18 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: prof. Piotr Banaszyk

Spotkanie V. Zagrożone dzieciństwo - uzależnienia

Termin spotkania: 22 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Marta Kulesza

Spotkanie VI. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 24 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: Małgorzata Floraszek

organizatorzy