Zostań wolontariuszem AME

Zostań wolontariuszem AKADEMII MŁODEGO EKONOMISTY

Poszukujemy wolontariuszy – najważniejszych, zaraz po młodych żakach, uczestników projektu „Akademia Młodego Ekonomisty” do pomocy przy realizacji zajęć AME w naszych ośrodkach.

O PROJEKCIE

Akademia Młodego Ekonomisty to ogólnopolski projekt edukacyjny zainicjowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży gimnazjalnej. Oferta edukacyjna AME skierowana jest do uczniów gimnazjów. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Akademia działa w systemie semestralnym. Każdy semestr obejmuje sześć spotkań trwających po dwie godziny lekcyjne. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, finansów, psychologii i etyki biznesu. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników.

czytaj więcej

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Zakres obowiązków wolontariusza w ramach spotkań AME, w zależności od jego indywidualnych preferencji, obejmuje:

- czynności związane z organizacją spotkania, tj. czuwanie nad bezpieczeństwem młodzieży podczas zajęć, obsługa punktów rejestracyjnych,
- czynności koordynujące i monitorujące pracę uczestników AME podczas warsztatów.

PROFIL WOLONTARIUSZA AME

wolontariat fotoSzukamy osób:

- odpowiedzialnych,
- dojrzałych emocjonalnie,
- komunikatywnych,
- otwartych na pracę z dziećmi i młodzieżą,
- posiadających podstawową wiedzę ekonomiczną (szczególnie mile widziani studenci/absolwenci kierunków ekonomicznych),
- dyspozycyjnych w ramach spotkań przewidzianych przez program zajęć danego semestru [Zobacz program zajęć]

OFERUJEMY

- udział w prestiżowym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym,
- możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z dziećmi,
- szansę podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie monitorowania i koordynowania prac grupowych,
- współpracę z nauczycielami akademickimi oraz niezależnymi ekspertami z dziedziny ekonomii i zarządzania,
- zaświadczenie o udziale w projekcie zawierające opinię koordynatora.

Jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij swoje zgłoszenie na adres:

biuro [@] gimversity.pl (AME Warszawa);

poznan [@] gimversity.pl (AME Poznań);

katowice [@] gimversity.pl (AME Katowice);

bialystok [@] gimversity.pl (AME Białystok);

szczecin[@] gimversity.pl (AME Szczecin)

lodz[@] gimversity.pl (AME Łódź)

wroclaw [@] gimversity.pl (AME Wrocław)

Dodatkowych informacji udziela:
Milena Więckowska, e-mail: biuro [@] gimversity.pl


organizatorzy