Program zajęć dla młodzieży, XV edycja, Wrocław

drukuj

Spotkanie I. Jak stworzyć kompleksowy i szyty na miarę potrzeb kwestionariusz ankietowy? Warsztat projektowania kwestionariuszy ankietowych

Termin spotkania: 11 marca 2024 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Zobacz miejsce spotkaniaProwadzący: dr hab. inż., prof. UEW Arkadiusz Piwowar

Spotkanie II. Wykorzystanie komputerowej symulacji procesów we wspomaganiu decyzji biznesowych

Termin spotkania: 25 marca 2024 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Zobacz miejsce spotkaniaProwadzący: dr hab., prof. UEW Krzysztof Nowosielski

Spotkanie III. Krytyczne myślenie jako kompetencja przyszłości. Czy moja wyszukiwarka mówi prawdę?

Termin spotkania: 8 kwietnia 2024 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Zobacz miejsce spotkaniaProwadzący: dr Marianna Pietrus-Rajman

Spotkanie IV. Gospodarowanie budżetem domowym i zapobieganie wykluczeniu finansowemu

Termin spotkania: 22 kwietnia 2024 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Zobacz miejsce spotkaniaProwadzący: dr hab., prof. UWE Bogusław Półtorak

Spotkanie V. Techniki psychomanipulacji - od teorii do praktyki

Termin spotkania: 6 maja 2024 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Zobacz miejsce spotkaniaProwadzący: dr Łukasz Jurek

Spotkanie VI. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Czyli jak budować skuteczne zespoły

Termin spotkania: 20 maja 2024 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Zobacz miejsce spotkaniaProwadzący: Żaneta Teklak

organizatorzy