Biuro główne AME

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

dr Marcin Dąbrowski
dyrektor zarządzający
Telefon: (22) 564 97 23

Faks: (22) 646 61 42, e-mail:

SGH Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Rozwoju Edukacji
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa


Dorota Popowska
Opiekun w Warszawie

E-mail:
Telefon: (22) 564 97 23

UE Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Kształcenia przez Całe Życie
ul. 1 Maja 45, (budynek L, pokój 2)
40-228 Katowice
Katarzyna Franke
Opiekun w Katowicach
E-mail:
Telefon: (32) 257 70 86
Telefon/fax: (32) 257 70 21

UE Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Agnieszka Hała
Opiekun w Poznaniu
E-mail:
Telefon: (61) 856 94 84

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
dr Małgorzata Skweres-Kuchta
Opiekun w Szczecinie
E-mail:
Telefon: 609 564 264

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki      
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Marta Górecka
Opiekun w Łodzi
E-mail:
Telefon: 42 635-53-68

UE Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
dr Wioletta Turowska
Opiekun we Wrocławiu
E-mail:
Telefon: 602 226 747

organizatorzy