Program zajęć dla rodziców, IX edycja, Szczecin

drukuj

Spotkanie I. Nauczanie wartości

Termin spotkania: 24 października 2019 r.
Czas spotkania: 17.30-19.15
Zobacz miejsce spotkania

Czym są wartości? Czy można nauczyć dziecko praktykować wartości? Dlaczego trzeba i jak uczyć wartości moralnych? Dwanaście najważniejszych wartości w praktyce.

 

Spotkanie II. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 7 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

 

Spotkanie III. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 21 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

 

Spotkanie IV. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 5 grudnia 2019 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

 

Spotkanie V. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 16 stycznia 2020 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

 

Spotkanie VI. Ochrona praw konsumentów w Polsce

Termin spotkania: 18 stycznia 2020 r.
Czas spotkania: 9.00-10.30
Zobacz miejsce spotkania

Co rozumiemy przez pojęcie konsumenta oraz ochrony jego interesów? Przesłanki ochrony interesów konsumenta w Polsce. Prawne i pozaprawne, w tym instytucjonalne formy ochrony konsumenta. Ochrona konsumenta przed produktami niebezpiecznymi. Cena jako narzędzie ochrony . Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Prawa i obowiązki konsumenta a sprzedaż konsumencka – ustawa o prawach konsumenta (podstawa i procedura reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji).

 

organizatorzy