Program zajęć dla rodziców, XXIV edycja, Warszawa

drukuj

Spotkanie I. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 10 marca 2020 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: dr Katarzyna Mikołajczyk

Spotkanie II. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 9 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

 

Spotkanie III. Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja)

Termin spotkania: 16 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Marta Kulesza

Spotkanie IV. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji

Termin spotkania: 23 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

Prowadzący: dr Katarzyna Mikołajczyk

Spotkanie V. Problemy ekonomiczne - obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 30 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

 

Spotkanie VI. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 7 lipca 2020 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


 

organizatorzy