Formularz rejestracji do Akademii Młodego Ekonomisty

FORMULARZ JEST OTWARTY.

Krok 1. Dane ucznia

W pierwszym kroku, prosimy wybrać ośrodek AME, do którego chcą się Państwo zgłosić. Następnie prosimy wpisać imię i nazwisko, rok urodzenia ucznia oraz klasę, do której uczęszcza kandydat. W polu „Dodatkowe informacje” można wpisać zainteresowania, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne ucznia. Prosimy również o zaznaczenie, czy zgłoszenie dotyczy rozpoczęcia, czy kontynuacji nauki na AME.

Aby przejść do kolejnego kroku rejestracji, należy zaakceptować klauzule zamieszczone pod formularzem rejestracyjnym.


Wybierz ośrodek AME
Imię ucznia
Nazwisko ucznia
Płeć ucznia
Rok urodzenia ucznia
Klasa
Status
O AME dowiedziałem/-łam się z...
Dodatkowe informacje (zainteresowania,
osiągnięcia, aktywność wolontariacka)

Jako prawny opiekun ucznia zgłaszanego do Akademii Młodego Ekonomisty oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i polityką prywatności AME i akceptuję ich postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podawanych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Akademii Młodego Ekonomisty (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2018 poz. 1000).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym, mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej AME (fotografie i materiały video z zajęć AME).
Wyrażam zgodę na upublicznienie pracy konkursowej mojego dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym, mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej AME.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wymieniony w zgłoszeniu oraz podany numer telefonu informacji związanych z organizacją Akademii Młodego Ekonomisty oraz informacji związanych z innymi zajęciami edukacji ekonomicznej dla młodzieży realizowanych przez organizatora AME oraz uczelnie partnerskie w trybie art. 10.2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji dotyczących niekomercyjnych wydarzeń edukacyjnych realizowanych przez Organizatora - Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i/lub Partnerów Fundacji.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie minimalnym, niezbędnym do realizacji poszczególnych celów Akademii Młodego Ekonomisty.

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zawiadamiamy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych oraz danych Pana/Pani dziecka jest Fundacja Promocji i Akredytacji z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przekazane zostaną uczelni wyższej, która – jako partner projektu AME – realizuje zajęcia w ośrodku, który wskazany został w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na zajęcia AME oraz – w przypadku przyjęcia na kurs – obsługi procesu realizacji wykładów na uczelniach partnerskich.
  4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych lub danych Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO.

organizatorzy