Program zajęć dla rodziców, XX edycja, Katowice

drukuj

Spotkanie I. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 2 marca 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie II. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji

Termin spotkania: 1 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

 

Spotkanie III. Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja)

Termin spotkania: 8 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie IV. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 15 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie V. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 22 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

 

Spotkanie VI. Problemy ekonomiczne - obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 29 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.