Program zajęć dla rodziców, XI edycja, Łódź

drukuj

Spotkanie 1. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 3 października 2022 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

 

Spotkanie 2. Nauczanie wartości

Termin spotkania: 17 października 2022 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Czym są wartości? Czy można nauczyć dziecko praktykować wartości? Dlaczego trzeba i jak uczyć wartości moralnych? Dwanaście najważniejszych wartości w praktyce.

 

Spotkanie 3. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 24 października 2022 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 4. W labiryncie zawodów, czyli o tym, jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych?

Termin spotkania: 7 listopada 2022 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Jak wspierać rozwój osobisty dziecka? Sztuka obserwacji, aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem. Analiza potencjału zawodowego dziecka. Testy i kwestionariusze do samobadania pozwalające na rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jakie możliwości w zakresie samodoradztwa daje internet? Czego oczekiwać od szkoły? Wymagania współczesnego rynku pracy.

 

Spotkanie 5. Przedsiębiorczy od dziecka

Termin spotkania: 21 listopada 2022 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 6. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 5 grudnia 2022 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

 

organizatorzy