Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VIII edycja, Warszawa

Spotkanie I. Wartości w wychowaniu

Termin spotkania: 28 lutego 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy dobrze wychować dziecko? Co cenię, co lubię? - jak rozwiązywać konflikty wartości i interesów w życiu i w wychowaniu? Co sprzyja systemom wartości: osobowość a osoba, grupa działania a wspólnota.

Prowadzący: Ewa Nowak

Spotkanie II. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 13 marca 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

Spotkanie III. Empatyczna komunikacja w rodzinie

Termin spotkania: 27 marca 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak nauczyć się dostrzegać potrzeby innych i jednocześnie pozostać w zgodzie ze swoimi? Jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje w rodzinie? Rozmowa sposobem na zbliżenie się do siebie. Znaczenie empatii.

Prowadzący: Beata Kosiacka

Spotkanie IV. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 3 kwietnia 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie V. Potencjalne zagrożenia dla dzieci związane z wydarzeniami masowymi (EURO 2012)

Termin spotkania: 8 maja 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas imprez masowych. Jak zachować się w tłumie? Co robić w sytuacji zagrożenia? Jak chronić się przed kieszonkowcami?

Prowadzący: mł. insp. Maciej Karczyński, nadkom. Marcin Zimoń

Spotkanie VI. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 29 maja 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Anna Resler

strona główna archiwum arrow

organizatorzy