Archiwum, Program zajęć dla rodziców, V edycja, Łódź

Spotkanie I. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 3 października 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

Prowadzący: Olga Samuel-Idzikowska

Spotkanie II. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 17 października 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: dr Edyta Gheribi

Spotkanie III. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 24 października 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Prowadzący: dr Beata Glinkowska

Spotkanie IV. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 7 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie V. Scenariusze przyszłości gospodarki. Wiedza czy wróżenie z fusów?

Termin spotkania: 21 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Czy Twój smartfon zastąpi przystanki autobusowe? Wpadniesz na parapetówkę? Mój dom właśnie się drukuje... Gra w karty nie na żarty.

Prowadzący: dr Beata Banachowicz

Spotkanie VI. Zarządzanie czasem na naukę

Termin spotkania: 5 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


 

strona główna archiwum arrow

organizatorzy