Archiwum, Program zajęć dla rodziców, IV edycja, Poznań

Spotkanie I. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki

Termin spotkania: 7 marca 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

Prowadzący: Magdalena Zientalska

Spotkanie II. Problemy ekonomiczne - obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 21 marca 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: prof. Piotr Banaszyk

Spotkanie III. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 18 kwietnia 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: Alina Strycharz

Spotkanie IV. Świat autorytetów dziecka

Termin spotkania: 16 maja 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Rodzic autorytetem dla dziecka – zasady budowania autorytetu rodzicielskiego. Czy wejście dziecka w okres dojrzewania oznaczać musi upadek autorytetu rodzica? „Autorytet” rówieśników, nauczycieli, rola „idoli” i przywódców. Jak pomóc dziecku właściwie rozpoznawać autorytety?

Prowadzący: Ewa Nowak

Spotkanie V. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 23 maja 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: dr Bartosz Hordecki

Spotkanie VI. W labiryncie zawodów, czyli o tym, jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych?

Termin spotkania: 6 czerwca 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak wspierać rozwój osobisty dziecka? Sztuka obserwacji, aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem. Analiza potencjału zawodowego dziecka. Testy i kwestionariusze do samobadania pozwalające na rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jakie możliwości w zakresie samodoradztwa daje internet? Czego oczekiwać od szkoły? Wymagania współczesnego rynku pracy.

Prowadzący: dr Katarzyna Martowska

strona główna archiwum arrow

organizatorzy