Archiwum, Program zajęć dla rodziców, III edycja, Wrocław

Uniwersytet Młodego OdkrywcyLetnia edycja Akademii Młodego Ekonomisty 2017 we Wrocławiu dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Spotkanie I. Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja)

Termin spotkania: 13 marca 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Robert Umpirowicz

Spotkanie II. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 20 marca 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: dr Tomasz Tokarz

Spotkanie III. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 3 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Joanna Bzdzion

Spotkanie IV. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 24 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz

Spotkanie V. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 8 maja 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: dr Łukasz Srokowski

Spotkanie VI. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 22 maja 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Aleksandra Mikulska

Spotkanie VII. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 29 maja 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Anna Cupriak

Spotkanie VIII. Aktywność młodych w sieci

Termin spotkania: 12 czerwca 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Poziom świadomości i kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród najmłodszych użytkowników. Korzystanie z komputera i Internetu. Komunikacja i portale społecznościowe.

Prowadzący: Marek Staniewicz

strona główna archiwum arrow

organizatorzy