Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XX edycja, Warszawa

Spotkanie I. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 13 marca 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie II. Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja)

Termin spotkania: 27 marca 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Alicja Defratyka

Spotkanie III. Świat autorytetów dziecka

Termin spotkania: 10 kwietnia 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Rodzic autorytetem dla dziecka – zasady budowania autorytetu rodzicielskiego. Czy wejście dziecka w okres dojrzewania oznaczać musi upadek autorytetu rodzica? „Autorytet” rówieśników, nauczycieli, rola „idoli” i przywódców. Jak pomóc dziecku właściwie rozpoznawać autorytety?

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie IV. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 24 kwietnia 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska

Spotkanie V. Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – substancje psychoaktywne, internet, komputer, media społecznościowe

Termin spotkania: 8 maja 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Podstawowe zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi oraz nowymi mediami, w tym rodzaje środków psychoaktywnych, mechanizmy uzależnienia, etapy uzależniania (od zachowań ryzykownych po uzależnienienie), przyczyny zachowań ryzykownych. Sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o kontakcie młodego człowieka z substancjami psychoaktywnymi lub/i nadużywaniem internetu/komputera. Wpływ zachowań ryzykownych na funkcjonowanie dzieci, młodzieży i rodziny jako systemu.

Prowadzący: dr Marta Kulesza

Spotkanie VI. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 22 maja 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Michał Klepka

strona główna archiwum arrow

organizatorzy