Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XIX edycja, Katowice

Spotkanie I. Psychologia konsumenta

Termin spotkania: 7 października 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Marta Grybś-Kabocik

Spotkanie II. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 21 października 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie III. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 4 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: Ewa Tukaj

Spotkanie IV. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 18 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: dr Anna Adamus-Matuszyńska

Spotkanie V. Empatyczna komunikacja w rodzinie

Termin spotkania: 2 grudnia 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Jak nauczyć się dostrzegać potrzeby innych i jednocześnie pozostać w zgodzie ze swoimi? Jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje w rodzinie? Rozmowa sposobem na zbliżenie się do siebie. Znaczenie empatii.

Prowadzący: dr Maria Buszman

Spotkanie VI. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 16 grudnia 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: Hanna Micińska

strona główna archiwum arrow

organizatorzy