Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XVII edycja, Poznań

Spotkanie I. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 17 października 2019 r.
Czas spotkania: 17.45-19.15
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP

Spotkanie II. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 7 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 17.45-19.15
Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Małgorzata Floraszek

Spotkanie III. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 14 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 17.45-19.15
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: prof. Piotr Banaszyk

Spotkanie IV. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 21 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 17.45-19.15
Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: Małgorzata Floraszek

Spotkanie V. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 28 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 17.45-19.15
Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci".

Prowadzący: dr Bartosz Hordecki

Spotkanie VI. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 5 grudnia 2019 r.
Czas spotkania: 17.45-19.15
Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: dr Tomasz Gabrusewicz

strona główna archiwum arrow

organizatorzy