Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XV edycja, Poznań

Spotkanie I. Pokolenie Google

Termin spotkania: 18 października 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Bartosz Hordecki

Spotkanie II. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki

Termin spotkania: 25 października 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

Prowadzący: Małgorzata Floraszek

Spotkanie III. Przemoc rówieśnicza

Termin spotkania: 8 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Małgorzata Floraszek

Spotkanie IV. Empatyczna komunikacja w rodzinie

Termin spotkania: 15 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Jak nauczyć się dostrzegać potrzeby innych i jednocześnie pozostać w zgodzie ze swoimi? Jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje w rodzinie? Rozmowa sposobem na zbliżenie się do siebie. Znaczenie empatii.

Prowadzący: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

Spotkanie V. Budżet konsumenta i podejmowanie decyzji

Termin spotkania: 29 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: prof. Piotr Banaszyk

Spotkanie VI. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 6 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Tomasz Gabrusewicz

strona główna archiwum arrow

organizatorzy