Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XV edycja, Warszawa

Spotkanie I. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 30 września 2015 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie II. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 14 października 2015 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie III. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 21 października 2015 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Mikolaj Pindelski

Spotkanie IV. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 4 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: Iwona Majewska-Opiełka

Spotkanie V. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 18 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie VI. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 2 grudnia 2015 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: dr Julia Barlińska

strona główna archiwum arrow

organizatorzy