Archiwum aktualności, XV edycja, SGH Warszawa

Finał konkursu "Moja paczka - nasze pomysły"

Wszystkim, którzy zgłosili swój udział w konkursie i podjęli się przedstawienia grupy znajomych, których łączą

wspólne pasje i zainteresowania. Gratulujemy finalistom, która przebrnęła przez 3 etapy i dotrwała do samego końca: Oskar GlegołaMagdalena Piszczatowska, Mateusz Zawileński  :)

Na stronie konkursu możecie obejrzeć prace finalistów i poznać nazwiska zwycięzców: KLIKNIJ.


Orgaznizatorzy AME

Finał AME w Katowicach, Warszawie i Łodzi

30 listopada spotkaliśmy się po raz ostatni w tej edycji w Katowicach, 2 grudnia w Warszawie i 8 grudnia w Łodzi.

Zapraszamy Was serdecznie do obejrzenia zdjęć z tego emocjonującego dnia:)

Zajrzyjcie do galerii: KATOWICE, ŁÓDŹ, WARSZAWA,

Organizatorzy AME

Konkurs Moja paczka – nasze pomysły III etap

Zapraszamy do zapoznania się z drugim zadaniem konkursowym. Szczegóły znajdziecie tutaj: III ETAP.

 

Czekamy  na Wasze prezentacje do 6 grudnia do godz. 20:00.


Organizatorzy AME.

Konkurs Moja paczka – nasze pomysły galeria prac II etap

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac konkursowych II ETAP

 

Organizatorzy AME.

Konkurs Moja paczka – nasze pomysły galeria prac I etap

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac konkursowych I ETAP

 

Organizatorzy AME.

Konkurs Moja paczka – nasze pomysły I etap

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym zadaniem konkursowym. Szczegóły znajdziecie tutaj: I ETAP.

Na pewno świetnie sobie poradzicie:) Czekamy  na Wasze propozycje!
Prace możecie nadsyłać do 22 listopada do godz. 20:00.


Organizatorzy AME.

Konkurs "Moja paczka – nasze pomysły"- informacja o zapisach

Znajomi, koledzy, koleżanki, przyjaciele - warto ich mieć. Banał? Jeszcze jaki, ale jakże prawdziwy ;) Grupa znajomych, przyjaciół daje szanse nie tylko na ciekawe rozrywki, ale również na wspólne działania, dzięki którym można zdobyć wiele życiowych umiejętności. I, co bardzo ważne, być dumnym ze wspólnych osiągnięć.


Może myślisz, że taka tematyka bardziej pasuje na szkolne wypracowanie z języka polskiego, a nie na konkurs w ramach AME? Ale właśnie taką banalną drogę (paczka znajomych, wspólne pomysły i działania, poszukiwanie sojuszników) przeszło wielu cenionych na całym świecie przedsiębiorców. Chcemy, żebyście i Wy mieli na to szansę!

Zapraszamy Was do sprawdzenia swoich sił w naszym konkursie: KLIKNIJ

Organizatorzy AME

Galeria zdjęć po pierwszym spotkaniu Akademii Młodego Ekonomisty

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć po pierwszych spotkaniach Akademii Młodego Ekonomisty w Łodzi, Poznaniu i Warszawie

Słowa klucze do III wykładu Mierniki dobrobytu gospodarczego

Słowa klucze do wykładu Mierniki dobrobytu gospodarczego.
Ekonomia jest nauką, zajmującą się badaniem tego w jaki sposób społeczeństwo
gospodarujące decyduje o tym co, jak i dla kogo wytwarzać. Od wyników tej działalności
zależy zarówno dobrobyt całego społeczeństwa jak i poszczególnych obywateli. Pomiędzy
dobrobytem a rozwojem gospodarki występuje ścisły związek: od rozwoju całej gospodarki
zaleŜy poziom osiągniętego dobrobytu.
Dobrobyt: dla ojca nowoczesnej ekonomi Adama Smitha dobrobyt był równoznaczny z
bogactwem narodu mierzonym wartością Produktu Narodowego Netto (PNN). Współcześnie
pojęcie dobrobytu jest rozszerzane na szeroko rozumianą jakość życia, która zależy od
poziomu zaspokojenia różnorakich potrzeb, nie tylko ekonomicznych ale i społecznych. Tak
rozumiany dobrobyt zależy od wielu czynników, wpływających na ocenę naszej sytuacji
materialnej ale także i społecznej: poziomu konsumpcji indywidualnej, poczucia
bezpieczeństwa, zdrowia, możliwości podwyższania kwalifikacji, posiadania czasu wolnego, i
innych.
Mierniki dobrobytu
Najbardziej syntetycznym miernikiem, wykorzystywanych do pomiaru produktu gospodarki
jest Produkt Krajowy Brutto. PKB jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez
czynniki wytwórcze, zlokalizowane na terenie danego kraju. Do pomiaru dobrobytu
ekonomicznego wykorzystuje się Produkt Narodowy Netto. PNN nazywany takŜe
dochodem narodowym, jest obliczany poprzez odejmowanie od PKB dochodów z tytułu
własności za granicą i amortyzacji, czyli zużycia rzeczowych czynników wytwórczych. PKB
nie pokazuje jednak wielu informacji, istotnych dla poczucia dobrostanu obywateli. Krytyka
PKB zwraca uwagę na fakt, iż obejmuje on tylko te dobra i usługi, które da się wycenić.
Pomija prace domowe czy prace woluntariuszy oraz wszelkie prace, wykonywane
nieodpłatnie. Nie rozróżnia, czy dobra są one wyprodukowane legalnie czy w tzw. szarej
strefie, mają dobry czy zły wpływ na nasze życie. Nie mówi nic o pochodzeniu pieniędzy, za
które kupujemy dobra i usługi. Pomija jakość życia społeczeństw.
Mierniki alternatywne
Dobrobyt Ekonomiczny Netto (NEW)
Wskaźnik konsumpcji indywidualnej (AIC)
Indeks Rozwoju Społecznego (Human Develpment Indeks)
Indeks Szczęśliwej Planety (Happy Planet Indeks)
Wskaźniki nastrojów gospodarczych
Paradoks Easterlina: pomiędzy wielkością dochodu a poziomem szczęścia istnieje związek
w ramach jednego kraju, ale rozluźnia się on, gdy porównujemy różne kraje. Kraje uboższe w
badaniach szczęścia czy dobrostanu osiągają wyższe wyniki niż kraje bogate.
Przed warsztatami zastanów się:
1. Czy mierząc wyniki działalności gospodarczej mierzymy dobrobyt?
2. Czy zaspokojenie innych potrzeb społecznych: bezpieczeństwa, posiadania czasu
wolnego, kontaktów z rodziną, rówieśnikami, bycie szczęśliwym, itp. jest dla nas ważne? Czy
ważniejsze od zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych?
3. Co jest lepszym miernikiem dobrobytu ? Czy mierniki „twarde” wykorzystywane do
pomiaru wartości wytworzonych dóbr i usług, czy mierniki alternatywne, badające
zaspokojenie także innych potrzeb społecznych?

I wykład AME dla opiekunów - słowa klucze

W najbliższą środę 30 września, odbędzie się I spotkanie AME dla rodziców w Warszawie . Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi pojęciami przydatnymi podczas zajęć. Wykład "Doskonalenie współpracy w rodzinie"poprowadzi Anna Resler-Maj

słowa kluczowe: rodzina, współpraca, rywalizacja, komunikacja, rola rodzica, umiejętności społeczne, rozwój dziecka

Rekrutacja w Białymstoku, Łodzi i Szczecinie nadal trwa

Nadal czekamy na Was w Białymstoku, Łodzi i Szczecinie! Zachęcajcie koleżanki i kolegów do zgłaszania się na kolejną edycję AME.

Lista przyjętych Warszawa i Poznań

Zapraszamy do zapoznania się z listami przyjętych na Akademię Młodego Ekonomisty w Warszawie i Poznaniu

 

Gratulujemy i zapraszamy na zajęcia:)

 

Organizatorzy AME.

Losowanie indeksów AME w Warszawie i Poznaniu

Informujemy, że w związku z przekroczeniem limitu miejsc na AME w Warszawie i Poznaniu nadesłane zgłoszenia biorą udział w losowaniu indeksów AME w dniu 22.09.2015 o godz. 12:00 w sali 152  (Budynek Główny SGH przy Al. Niepodległości 162).

http://www.gimversity.pl/strona/2/p/Regulamin

Informujemy, że zakończyły się zapisy na semestr zimowy AME w Warszawie i Poznaniu

Przedłużona została rekrutacja w Katowicach, Białymstoku, Szczecinie oraz Łodzi. Serdecznie zapraszamy przyszłych studentów! 

Chcąc zgłosić dziecko do uczestnictwa w AME, należy w dniach aktywnej rejestracji wypełnić formularz zgłoszeniowy  

 

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu na pracę pisemną

 

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

§  Gimnazja: „Kooperatywa z sukcesem – pomysł na wspólny biznes, spełniający potrzeby społeczności lokalnej”;  

§  Szkoły ponadgimnazjalne: „Kapitał wiedzy o ekonomii plus kapitał społeczny warunkiem rozwoju. Jak to rozumieć i jak wykorzystać lokalnie?”.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

-        za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,

-        za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,

-        za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,

-        trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Również nauczyciele, opiekunowie merytoryczni najlepszych prac otrzymają nagrody:

-        za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł brutto,

-        za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł brutto,

-        za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1600 zł brutto,

-        za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł brutto.

Prace można nadsyłać do 18 października 2015 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.nbp.pl/PracaPisemna2015.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na
9 grudnia 2015 r.

 

 

Kontakt

Koordynator: Małgorzata Maryjewska

e-mail: mlodziez@nbp.pl

 

Ruszyły zapisy na zajęcia nowej edycji Akademii Młodego Ekonomisty

Informujemy, że zapisy na semestr zimowy AME w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie i Łodzi ruszyły w poniedziałek, 7 września 2015 roku o godz. 15.00. Rejestracja nadal trwa - zapraszamy przyszłych studentów.
Chcąc zgłosić dziecko do uczestnictwa w AME, należy w dniach aktywnej rejestracji wypełnić formularz zgłoszeniowy. Informujemy, że w przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc, na zajęcia AME KWALIFIKOWAĆ BĘDZIEMY W DRODZE LOSOWANIA. Osoby, których zgłoszenia zostaną wylosowane, otrzymają status studenta AME.

organizatorzy