Otoczenie gospodarcze
Temat: Wahania koniunktury gospodarczej

Co to jest koniunktura gospodarcza? W jaki sposób ją mierzyć? Dlaczego w gospodarce nie występują same wzrosty? W jaki sposób państwo może wpływać na koniunkturę gospodarczą? Czy kryzys gospodarczy może być szansą? 

Materiały z wykładów