Otoczenie gospodarcze
Temat: Czas wolny - rynki trendy, perspektywy

Czym jest czas wolny. Co w dzisiejszych czasach najczęściej robimy z czasem wolnym. Trendy zachowań konsumenckich w czasie wolnym. 

Materiały z wykładów

Brak prezentacji z wykładów.

Prezentacje prac dzieci

Brak galerii z warsztatów.