Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VI edycja, Łódź

Spotkanie I. Psychologia konsumenta

Termin spotkania: 13 marca 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Kamila Szymańska

Spotkanie II. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 27 marca 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie III. Aktywność młodych w sieci

Termin spotkania: 17 kwietnia 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Poziom świadomości i kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród najmłodszych użytkowników. Korzystanie z komputera i Internetu. Komunikacja i portale społecznościowe.

 

Spotkanie IV. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 24 kwietnia 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

 

Spotkanie V. Nauczanie wartości

Termin spotkania: 15 maja 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Czym są wartości? Czy można nauczyć dziecko praktykować wartości? Dlaczego trzeba i jak uczyć wartości moralnych? Dwanaście najważniejszych wartości w praktyce.

 

Spotkanie VI. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki

Termin spotkania: 5 czerwca 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

 

strona główna archiwum arrow

organizatorzy