Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XI edycja, Wrocław

Spotkanie 1. Siedem nawyków skutecznego rodzica

Termin spotkania: 14 marca 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Siedem nawyków skutecznego działania według Franklina Coveya i ich zastosowanie w procesie wychowania.

 

Spotkanie 2. Przedsiębiorczy od dziecka

Termin spotkania: 28 marca 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 3. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 11 kwietnia 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

 

Spotkanie 4. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 25 kwietnia 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 5. Kryzys finansowy – geneza i konsekwencje

Termin spotkania: 9 maja 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 6. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 23 maja 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

 

strona główna archiwum arrow

organizatorzy