Archiwum, Program zajęć dla rodziców, X edycja, Wrocław

FE Wiedza Edukacja Rozwój

Zajęcia finansowane w ramach projektu „Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWR 2014-2020, realizowanego w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Spotkanie 1. Wychowanie do sukcesu – motywowanie dzieci

Termin spotkania: 8 listopada 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 2. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 22 listopada 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

 

Spotkanie 3. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 6 grudnia 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci".

 

Spotkanie 4. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 20 grudnia 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

 

Spotkanie 5. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 3 stycznia 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 6. Labirynt zawodów, czyli jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych

Termin spotkania: 17 stycznia 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


 

strona główna archiwum arrow

organizatorzy