Formularz rejestracji do Akademii Młodego Ekonomisty

FORMULARZ JEST ZAMKNIĘTY.

Rekrutacja uczestników na zajęcia AME w semestrze letnim 2018 r. w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Wrocławiu została zakończona.

Krok 1. Dane ucznia

W pierwszym kroku, prosimy wybrać ośrodek AME, do którego chcą się Państwo zgłosić. Następnie prosimy wpisać imię i nazwisko, rok urodzenia ucznia oraz klasę, do której uczęszcza kandydat. W polu „Dodatkowe informacje” można wpisać zainteresowania, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne ucznia. Prosimy również o zaznaczenie, czy zgłoszenie dotyczy rozpoczęcia, czy kontynuacji nauki na AME.

Aby przejść do kolejnego kroku rejestracji, należy zaakceptować klauzule zamieszczone pod formularzem rejestracyjnym.


Wybierz ośrodek AME
Imię ucznia
Nazwisko ucznia
Rok urodzenia ucznia
Klasa
Status
O AME dowiedziałem/-łam się z...
Dodatkowe informacje (zainteresowania,
osiągnięcia, aktywność wolontariacka)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Akademii Młodego Ekonomisty w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Akademii Młodego Ekonomisty (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej AME (fotografie z zajęć AME).

Informujemy, że administratorem danych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (adres: al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Informujemy ponadto, że dane zbierane są i przetwarzane wyłącznie dla celów organizacji Akademii Młodego Ekonomisty. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich uniemożliwia udział w AME.