Biuro główne AME

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Marcin Dąbrowski
dyrektor zarządzający
Telefon: (22) 564 97 23

Faks: (22) 646 61 42, e-mail:

SGH Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Rozwoju Edukacji
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Milena Więckowska
Opiekun w Warszawie
E-mail:
Telefon: (22) 564 97 25

UE Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Kształcenia przez Całe Życie
ul. Bogucicka 3, (budynek A, pokój 112)
40-287 Katowice
Urszula Maciąg
Opiekun w Katowicach
E-mail:
Telefon: (32) 257 70 86
Telefon/fax: (32) 257 70 21

UwB Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
dr Ewa Tokajuk
Opiekun w Białymstoku
E-mail:
Telefon: (85) 745 77 01, nr pokoju 129

UE Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Agnieszka Hała
Opiekun w Poznaniu
E-mail:
Telefon: (61) 856 94 84

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
dr Małgorzata Skweres-Kuchta
Opiekun w Szczecinie
E-mail:
Telefon: 609 564 264

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki      
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Aleksandra Lizińczyk
Opiekun w Łodzi
E-mail:
Telefon: 42 635-50-51

UE Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
dr Iwona Czerska
Opiekun we Wrocławiu
E-mail:
Telefon: 797 234 364