Galeria najlepszych

Filip Machoń

Najlepszy student III edycji AME w Poznaniu: Filip Machoń

Test końcowy weryfikujący wiedzę z zajęć pozwolił na wyłonienie najlepszego studenta III edycji AME w Poznaniu. Laureatem został Filip Machoń, który z testu uzyskał 27 punktów na 30 możliwych do zdobycia. Szczęśliwemu zwycięscy wręczono nagrodę – Ipod Nano 7 gen.

Franciszek Budrowski

Najlepszy student III edycji AME w Białymstoku: Franciszek Budrowski

 

 

 

 

Jakub Błoński

Najlepszy student I edycji AME w Kielcach: Jakub Błoński

Dnia 5 grudnia 2012 w WSEiP w Kielcach odbyło się finałowe spotkanie I edycji Akademii Młodego Ekonomisty. Przeprowadzono test końcowy z wiedzy ekonomicznej, z którego najlepszy wynik uzyskał Jakub Błoński z Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach. II miejsce wywalczyła Daria Salwerowicz, III miejsce zajął Piotr Wojsa, zaś IV miejsce przypadło Wiktorii Nosek. Zwycięzca otrzymał w nagrodę iPod nano. Pozostali laureaci zostali obdarowani kompletami długopisów. Serdecznie gratulujemy!

Krzysztof Sęk

Najlepszy student IX edycji AME w Warszawie: Krzysztof Sęk

Finałowe spotkanie IX edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Warszawie okazało się szczęśliwe dla Krzysztofa Sęka, ucznia Gimnazjum Nr 77 im. Ignacego Domeyki w Warszawie. Uzyskawszy z testu końcowego maksymalną liczbę punktów, Krzysztof został mianowany Najlepszym Studentem edycji oraz nagrodzony iPodem Nano 7 gen. Za wysoki wynik z testu końcowego wyróżnieni zostali Cyprian Lipiński, Łukasz Skrzyński oraz Antoni Rytel.

Grzegorz Łacinnik

Najlepszy student V edycji AME w Katowicach: Grzegorz Łacinnik

3 grudnia 2012 roku na ostatnich zajęciach V edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Katowicach odbył się końcowy test wiedzy. Wyniki były bardzo wyrównane, o czym świadczą miejsca ex aequo. Pierwsze miejsce, a tym samym tytuł Najlepszego Studenta edycji AME w Katowicach zdobył Grzegorz Łacinnik z wynikiem 25/30 punktów. Drugie miejsce zdobyli ex aequo Michał Dyla oraz Jakub Dudek. Trzecie miejsce przypadło Mariuszowi Badurze i Karolinie Suliga.

 
Szymon Łopocz

Najlepszy student IV edycji AME w Katowicach: Szymon Łopocz

Finałowe spotkanie IV edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Katowicach okazało się szczęśliwe dla Szymona Łopocza, ucznia Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie. Uzyskawszy 27 punktów z testu końcowego, wygrał w dogrywce rozegranej z Dagmarą Kapuśniak z Gimnazjum nr 11 w Sosnowcu. Za wysoki wynik z testu końcowego wyróżniono wspomnianą Dagmarę Kapuśniak oraz Grzegorza Łacinnika. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z finału!

Zwycięzca 8 edycji AME w Warszawie

Najlepszy student VIII edycji AME w Warszawie: Mateusz Zaremba

29 maja 2012 roku odbył się finał VIII edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Warszawie. Studenci AME przystąpili do testu końcowego z wiedzy ekonomicznej. Test wyłonił trzech najlepszych – Julitę Tymon, Macieja Pawińskiego i Mateusza Zarembę. Studenci zmierzyli się w dogrywce, z której zwycięsko wyszedł Mateusz Zaremba! Zwycięzca w nagrodę otrzymał iPoda Nano. Za wysoki wynik z testu wyróżnieni zostali: Fryderyk Janik, Filip Podgórski, Paweł Rawicki i Antoni Rytel.

 
Zwycięzca 3 Katowice

Najlepszy student III edycji AME w Katowicach: Grzegorz Łacinnik

Finałowe spotkanie III edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Katowicach okazało się szczęśliwe dla Grzegorza Łacinnika, ucznia Gimnazjum Nr 2 w Zabrzu. Uzyskawszy 25 punktów z testu końcowego, Grzegorz został mianowany Najlepszym Studentem III edycji AME w Katowicach. Za wysoki wynik z testu końcowego wyróżnieni zostali Szymon Łopocz i Krzysztof Jakubowski. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z finału!

Zwycięzca 7 Warszawa

Najlepszy student VII edycji AME w Warszawie: Paweł Rawicki

W mikołajkowy wieczór, 6 grudnia 2011 r. odbył się finał VII edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Warszawie. Podczas spotkania finałowego przeprowadzony został test z wiedzy ekonomicznej, z którego najwyższą notę – 27 punktów uzyskał Paweł Rawicki. Zwycięzca AME w nagrodę otrzymał iPod nano. Za wysoki wynik z testu wyróżnienie zostali: Marek Steele-Zieliński, Łukasz Więcławski, Kacper Borowiecki, Dominika Hamulczuk, Oskar Gowin i Urszula Dancewicz. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z finału.

Zwycięzca 5

Najlepszy student I edycji AME w Białymstoku: Natalia Choruży

Finałowe spotkanie I edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Białymstoku okazało się szczęśliwe dla Natalii Choruży. Gimnazjalistka otrzymała główną nagrodę, iPod nano. Laureatce pogratulował i wręczył nagrodę prof. Robert Ciborowski – dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z finału.

Zwycięzca 5

Najlepszy student I edycji AME w Poznaniu: Mikołaj Marek

Finał I edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Poznaniu miał miejsce 8 grudnia 2011 r. Podczas spotkania finałowego przeprowadzony został test z wiedzy ekonomicznej, który miał wyłonić Najlepszego Studenta AME. Ów zaszczytny tytuł zdobył Mikołaj Marek. Najlepszy gimnazjalista w nagrodę otrzymał iPoda nano. Zwycięzcy pogratulował i wręczył nagrodę prorektor ds. nauki i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. Piotr Banaszyk.

 
Zwycięzca 5

Najlepszy student VI edycji AME w Warszawie: Michał Okoński

Finałowe spotkanie VI edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Warszawie odbyło się 7 czerwca 2011 r. Test z wiedzy ekonomicznej, do którego przystąpili uczestnicy AME, wyłonił najlepszego studenta edycji. Najlepszym okazał się Michał Okoński, uczeń Gimnazjum Nr 58 im. Władysława IV w Warszawie. Za uzyskanie wysokiego wyniku z testu wyróżnieni zostali studenci: Małgorzata Głogowska i Michał Zalewski (również uczniowie Gimnazjum Nr 58 w Warszawie) oraz Alicja Błaszczyk, uczennica Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Nagrodę główną - iPod nano w zestawie z atrakcyjnymi audiobookami oraz nagrody wyróżnienia wręczył laureatom gość specjalny AME - Prezes Zarządu Bakalland S. A., Marian Owerko. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z finału AME.

Zwycięzca 5

Najlepszy student II edycji AME w Katowicach: Grzegorz Łacinnik

6 czerwca 2011 roku odbyło się finałowe spotkanie II edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Katowicach. Końcowy test wiedzy, do którego przystąpili studenci Akademii, wyłonił dwóch najlepszych. Do finałowej rozgrywki stanęli: Grzegorz Łacinnik i Oskar Sprycha. Studenci zmierzyli się w dogrywce, którą ostatecznie zwyciężył Grzegorz - uczeń Gimnazjum Nr 2 w Zabrzu. Jemu przypadł tytuł najlepszego studenta II edycji AME w Katowicach oraz główna nagroda – iPod Nano w zestawie z atrakcyjnymi audiobookami. Wyróżnienie za wysoki wynik testu otrzymał Paweł Grzesik. Laureaci AME otrzymali nagrody z rąk Prodziekana Wydziału Zarządzania dr. Krzysztofa Niestroja. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 
Zwycięzca 5

Najlepszy student V edycji AME w Warszawie: Aleksander Kwiatkowski

Finałowe spotkanie V edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Warszawie okazało się szczęśliwe dla Aleksandra Kwiatkowskiego, ucznia trzeciej klasy Gimnazjum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Uzyskawszy 27 punktów z testu końcowego, Aleksander został mianowany Najlepszym Studentem V edycji AME w Warszawie, a w nagrodę otrzymał wartościowego netbooka ufundowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zwycięzca 1 Katowice

Najlepszy student I edycji AME w Katowicach: Oskar Adamus

W mikołajkowy wieczór, 6 grudnia 2010 r. odbył się finał I edycji Akademii Młodego Ekonomisty w Katowicach. Podczas spotkania finałowego przeprowadzony został test z wiedzy ekonomicznej, z którego najwyższą notę – 25 punktów uzyskał Oskar Adamus. Zwycięzca AME w nagrodę otrzymał markowego netbooka ufundowanego przez Bank Gospodarki Żywnościowej. Drugą notę z testu uzyskał Rafał Grychtoł, trzecie zaś miejsce zajął Arkadiusz Czerwiński. Studenci nagrodzeni zostali kartami prezentowymi o wartości 200 i 100 zł. Laureatom AME pogratulowali zwycięstwa i wręczyli nagrody Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Jan Pyka oraz przedstawiciel Fundatora nagrody głównej - Pani Bogusława Niewęgłowska.

 
Zwycięzca 4

Najlepszy student IV edycji AME: Dominika Hamulczuk

8 czerwca 2010 podczas testu wiedzy ekonomicznej wyłoniony został najlepszy student IV edycji Akademii Młodego Ekonomisty. Do testu przystąpiło 59 studentów, a najlepszą okazała się Dominika Hamulczuk - uczennica pierwszej klasy Gimnazjum nr 38 w Warszawie. Laureatce gratulacje złożył i wręczył nagrodę p. Zbigniew Grycan, będący gościem specjalnym finałowego spotkania akademii. Dodatkowo, za uzyskanie wysokiego wyniku z testu, wyróżnieni zostali: Jakub Milewski, Aneta Tomaszewska, Urszula Dancewicz, Karol Dudek, Małgorzata Głogowska. Osoby wyróżnione otrzymały upominki w postaci zestawów piśmienniczych.

Zwycięzca 3

Najlepszy student III edycji AME: Michał Radek

8 grudnia 2009 r., podczas finału III edycji Akademii Młodego Ekonomisty wyłoniony został najlepszy student III edycji Akademii. Ów zaszczytny tytuł trafił do Michała Radka, ucznia Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie. Zwycięzca bezbłędnie napisał test i w nagrodę otrzymał markowego notebooka. Nagroda zostala zakupiona dzieki wsparciu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wyróżnieni zostali następujący studenci: Paweł Nicał, Zuzanna Bałabuch oraz Jakub Milewski. Serdecznie gratulujemy.

Zwycięzca 2

Najlepszy student II edycji AME: Weronika Karwowska

Finałowe spotkanie II edycji Akademii okazało się szczęśliwe dla Weroniki Karwowskiej, uczennicy pierwszej klasy 53 Gimnazjum im. Stefanii Sempołowskiej – uzyskawszy 27 punktów na teście sprawdzającym zdobytą wiedzę, Weronika otrzymała główną nagrodę, wartościowego netbooka Toshiba. Wyróżnieni zostali następujący studenci: Małgorzata Głogowska, Monika Strąk, Robert Żuchniewicz, Zofia Murgrabia, Tomasz Gromski oraz Michał Radek. Drobne upominki wyróżnionym studentom i główną nagrodę zwycięzcy wręczyli dr Rafał Mrówka i Marcin Dąbrowski – dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zwycięzca 1

Najlepszy student I semestru AME: Małgorzata Głogowska

Podczas ostatniego spotkania Akademii, które odbyło się 16 grudnia 2008 r. studenci napisali test końcowy. Spośród 41 studentów, którzy przystąpili do testu, najlepszą okazała się Małgorzata Głogowska. Uzyskała ona 18 punktów na 20 możliwych do zdobycia. Najlepsza studentka otrzymała wartościową nagrodę, którą wręczyli dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – p. Marcin Dąbrowski oraz p. Bartosz Majewski. Drugie miejsce, uzyskując 17 punktów, zajęli ex aequo Elwira Herman, Kacper Machaj i Aleksandra Tychmańska. Otrzymali oni upominek w postaci koszulki polo z logo SGH. Na trzecim miejscu, z wynikiem 14 punktów, uplasowali się: Maciej Berthold, Tomasz Gromski, Weronika Karwowska, Łukasz Kowalski, Wojtek Rotowski, Magdalena Sudoł oraz Robert Żuchniewicz. Serdecznie gratulujemy.

organizatorzy