Program zajęć dla rodziców, VIII edycja, Szczecin

drukuj

Spotkanie I. Sztuka otwartego dialogu, czyli o zdolności asertywnego komunikowania się

Termin spotkania: 28 marca 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak należy rozumieć asertywność? Asertywność jako zasada rozwoju osobowości. Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem. Trening asertywności.

 

Spotkanie II. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 11 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

 

Spotkanie III. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 25 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

 

Spotkanie IV. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 9 maja 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie V. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 23 maja 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

 

Spotkanie VI. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 6 czerwca 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:30
Zobacz miejsce spotkania