Rejestracja do portalu AME

Zapraszamy uczestników zajęć Akademii Młodego Ekonomisty, ich rodziców oraz wszystkich sympatyków inicjatywy do założenia konta portalowego w serwisie internetowym www.gimversity.pl. Logowanie na naszej stronie umożliwia aktywny udział w konkursach towarzyszących wybranym edycjom AME we wszystkich ośrodkach. Zarejestrowany użytkownik serwisu może głosować na prace konkursowe uczestników rywalizacji, komentować ww. prace oraz widzieć dane profilowe innych użytkowników portalu.

Przypominamy, że założenie konta portalowego jest dobrowolne i nie jest konieczne do udziału w wykładach Akademii Młodego Ekonomisty. W każdej chwili można zrezygnować z jego posiadania AME wybierając opcję „Usuń konto” w ustawieniach konta.

Uwaga. Prosimy rodziców/opiekunów prawnych uczniów o towarzyszenie studentom AME w zakładaniu konta portalowego oraz pomoc w poprawnym dokonaniu rejestracji - w szczególności o pomoc w zrozumieniu paragrafów widocznych pod formularzem rejestracji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.

Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (podanie pełnego imienia i nazwiska). Informujemy, że konta posiadające niekompletne dane, będą usuwane.

Imię (pierwsze):
Nazwisko:
Status użytkownika:
Adres e-mail
Hasło
Powtórz hasło

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych w tym miejscu danych osobowych będzie Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE), z siedzibą przy al. Niepodległości 162 w Warszawie. Dane te będą przetwarzane zgodnie z „Polityką prywatności FPAKE”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z tym dokumentem oraz akceptuję jego ustalenia.
Oświadczam, że znam i akceptuję netykietę, czyli zbiór zasad obowiązujących użytkowników portalu www.gimversity.pl i będę stosował się do jej ustaleń.
Informujemy, że administratorem danych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (adres: al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Informujemy ponadto, że dane zbierane są i przetwarzane wyłącznie dla celów organizacji Akademii Młodego Ekonomisty. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich uniemożliwia udział w AME.

organizatorzy