Zarządzanie
Temat: Zarządzanie nieruchomościami

To, co nas otacza na co dzień – nieruchomości i ruchomości. Znaczenie nieruchomości dla obywatela, firmy, państwa. Co to jest rynek nieruchomości. Powiązania na rynku. Współczesne trendy. Kto może być zarządcą nieruchomości. Jak zarabiać na nieruchomościach. 

Materiały z wykładów

Brak prezentacji z wykładów.