Finanse przedsiębiorcy
Temat: Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

Czym jest analiza wskaźnikowa: jej rola i znaczenie. Pojęcie i rodzaje wskaźników finansowych. Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie standingu finansowego przedsiębiorstwa. 

Materiały z wykładów