Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VIII edycja, Wrocław

Spotkanie I. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 7 października 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

Prowadzący: mgr Alicja Buczak-Zapart

Spotkanie II. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 21 października 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: Joanna Bzdzion

Spotkanie III. Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja)

Termin spotkania: 28 października 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Lech Stempel

Spotkanie IV. Empatyczna komunikacja w rodzinie

Termin spotkania: 18 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Jak nauczyć się dostrzegać potrzeby innych i jednocześnie pozostać w zgodzie ze swoimi? Jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje w rodzinie? Rozmowa sposobem na zbliżenie się do siebie. Znaczenie empatii.

Prowadzący: Joanna Latusek

Spotkanie V. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 25 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: dr Tomasz Tokarz

Spotkanie VI. Miasto (niedalekiej) przyszłości

Termin spotkania: 16 grudnia 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Kamil Kopała

strona główna archiwum arrow

organizatorzy