Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VII edycja, Łódź

Spotkanie I. Sztuka otwartego dialogu, czyli o zdolności asertywnego komunikowania się

Termin spotkania: 10 października 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak należy rozumieć asertywność? Asertywność jako zasada rozwoju osobowości. Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem. Trening asertywności.

Prowadzący: Hanna Kądziołka-Sabanty

Spotkanie II. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 24 października 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: dr Kamila Szymańska

Spotkanie III. Pokolenie Google

Termin spotkania: 7 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Bartłomiej Kurzyk

Spotkanie IV. Psychologia potrzeb

Termin spotkania: 21 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Potrzeby dziecka: faktyczne i pozorne. Zaspokajanie potrzeb dzieci. Potrzeby materialne a potrzeby emocjonalne.

Prowadzący: Hanna Kądziołka-Sabanty

Spotkanie V. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 5 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

 

Spotkanie VI. Współczesne problemy ekonomiczne - czy kryzys to koniec czy początek?

Termin spotkania: 19 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Wykład zbudowany wokół trzech głównych zagadnień: kryzysu finansowo-gospodarczego 2008-2009, kryzysów w UE oraz zagrożeń dla rozwoju gospodarczego Polski.

Prowadzący: Olga Drynia

strona główna archiwum arrow

organizatorzy