Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VII edycja, Poznań

Spotkanie I. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 9 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45
Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci".

Prowadzący: Anna Pisula

Spotkanie II. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 16 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45
Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: dr Marta Karbowa

Spotkanie III. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 23 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45
Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

Prowadzący: Małgorzata Floraszek

Spotkanie IV. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 6 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: prof. Piotr Banaszyk

Spotkanie V. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 20 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45
Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Małgorzata Dębowska

Spotkanie VI. Praca z uczniem zdolnym

Termin spotkania: 4 grudnia 2104 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45
Zobacz miejsce spotkania

Odkrywanie zdolności dziecka. Praca z uczniem zdolnym na polu wychowawczym i dydaktycznym. Niepowodzenia uczniów zdolnych (Syndrom nieadekwatnych osiągnięć).

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

strona główna archiwum arrow

organizatorzy