Archiwum, Program zajęć dla rodziców, III edycja, Łódź

Spotkanie I. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 11 października 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: Sebastian Ciszewski

Spotkanie II. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 25 października 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Patrycja Mizera-Pęczek

Spotkanie III. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 8 listopada 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Anna Cupriak

Spotkanie IV. Pokolenie Google

Termin spotkania: 15 listopada 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Bartłomiej Kurzyk

Spotkanie V. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 29 listopada 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Sebastian Ciszewski

Spotkanie VI. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 6 grudnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: dr Kamila Szymańska

strona główna archiwum arrow

organizatorzy