Archiwum, Program zajęć dla rodziców, III edycja, Szczecin

Spotkanie I. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 13 października 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: dr Piotr Ładny

Spotkanie II. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 27 października 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

Prowadzący: dr Leszek Gracz

Spotkanie III. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 17 listopada 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: Prof. US dr hab. Beata Anna Świecka

Spotkanie IV. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 24 listopada 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

Prowadzący: Dorota Trynks

Spotkanie V. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 1 grudnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: dr Sylwia Bąkowska

Spotkanie VI. Psychologia konsumenta

Termin spotkania: 8 grudnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Paweł Reder, Anna Tomkowska

strona główna archiwum arrow

organizatorzy