Archiwum, Program zajęć dla rodziców, III edycja, Poznań

Spotkanie I. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 27 września 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Magdalena Zientalska

Spotkanie II. Czym się martwi młodzież, czyli problemy nastolatków w wieku dojrzewania

Termin spotkania: 11 października 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Problemy i niepokoje dojrzewających dziewcząt i chłopców. Poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, zdrowia seksualnego, antykoncepcji i asertywności. Wychowanie seksualne w domu czy w szkole?

Prowadzący: Aleksandra Józefowska

Spotkanie III. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 25 października 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie IV. Trudne wyzwania - trudne decyzje. O sztuce rozmowy

Termin spotkania: 8 listopada 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Czy potrafimy rozmawiać na kontrowersyjne tematy, okazując uwagę i szacunek osobom mającym odmienne zdanie? Studium przypadku.

Prowadzący: prof. Ewa Nowak

Spotkanie V. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 22 listopada 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: Magdalena Zientalska

Spotkanie VI. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 6 grudnia 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Prowadzący: Anna Pisula

strona główna archiwum arrow

organizatorzy