Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XXIII edycja, Warszawa

Spotkanie I. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 8 października 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie II. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 22 października 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Prowadzący: dr Katarzyna Mikołajczyk

Spotkanie III. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 5 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Iwona Kordjak

Spotkanie IV. O inwestowaniu...

Termin spotkania: 19 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie V. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 26 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

 

Spotkanie VI. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 10 grudnia 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci".

 

strona główna archiwum arrow

organizatorzy