Archiwum, Program zajęć dla rodziców, II edycja, Łódź

Spotkanie I. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 22 marca 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Anna Cupriak

Spotkanie II. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 12 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

Prowadzący: Patrycja Mizera-Pęczek

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 26 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Jolanta Bieńkowska

Spotkanie IV. Siedem nawyków skutecznego rodzica

Termin spotkania: 10 maja 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Siedem nawyków skutecznego działania według Franklina Coveya i ich zastosowanie w procesie wychowania.

Prowadzący: Izabela Różańska-Bińczyk

Spotkanie V. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 17 maja 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: dr Małgorzata Kołodziejczak

Spotkanie VI. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 31 maja 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Sebastian Ciszewski

strona główna archiwum arrow

organizatorzy