Archiwum, Program zajęć dla rodziców, II edycja, Warszawa

Spotkanie I. Problemy ekonomiczne - obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 17 lutego 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Spotkanie II. Zostać doradcą personalnym dziecka

Termin spotkania: 10 marca 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Zobacz miejsce spotkania

Jak wspomagać rozwój osobisty dziecka? Przygotowanie do dalszej edukacji. Jak doradzać oraz budować motywację do nauki? Sztuka wyrabiania wyobraźni niezbędnej do poznawania wiedzy i świata.

Prowadzący: dr Barbara Trzcińska

Spotkanie III. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 31 marca 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie IV. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 21 kwietnia 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: prof. Ewa Chmielecka

Spotkanie V. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 12 maja 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać, by do nas mówiły. Komunikacja rodzic - dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

Prowadzący: dr Paweł Kwas

Spotkanie VI. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 2 czerwca 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: Agnieszka Andrzejczak

strona główna archiwum arrow

organizatorzy