Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XVIII edycja, Katowice

Spotkanie I. Teoria gier w wychowaniu

Termin spotkania: 4 marca 2019 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak nauka o podejmowaniu decyzji może pomóc w rodzicielstwie.

Prowadzący: Monika Korczak

Spotkanie II. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 18 marca 2019 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 1 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Anna Adamus-Matuszyńska

Spotkanie IV. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego

Termin spotkania: 15 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Kształcenie alternatywne w Polsce i Europie – plusy i minusy. Możliwości realizacji na gruncie Polski nowoczesnych modeli nauczania. Nauczanie domowe. Koncepcje kształcenia Marii Montessori, Johna Dewey’a, Celestyna Freineta, Rudolfa Steinera, Janusza Korczaka - na co kładą nacisk, co rozwijają u dziecka.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie V. Psychologia potrzeb

Termin spotkania: 6 maja 2019 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Potrzeby dziecka: faktyczne i pozorne. Zaspokajanie potrzeb dzieci. Potrzeby materialne a potrzeby emocjonalne.

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Spotkanie VI. Współczesne problemy ekonomiczne - czy kryzys to koniec czy początek?

Termin spotkania: 20 maja 2019 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wykład zbudowany wokół trzech głównych zagadnień: kryzysu finansowo-gospodarczego 2008-2009, kryzysów w UE oraz zagrożeń dla rozwoju gospodarczego Polski.

Prowadzący: dr Bartłomiej J. Gabryś

strona główna archiwum arrow

organizatorzy