Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XIII edycja, Poznań

Spotkanie I. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 12 października 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: Wojciech Świder

Spotkanie II. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki

Termin spotkania: 9 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

Prowadzący: Małgorzata Floraszek

Spotkanie III. Budowanie autorytetu przez komunikację

Termin spotkania: 16 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Komunikacja budująca zaufanie i zaangażowanie. Sztuka prezentacji swoich racji. Czytelny przekaz jako element umacniania autorytetu.

Prowadzący: dr hab. Jacek Trębecki, , prof. nadz. UEP

Spotkanie IV. Psychologia konsumenta

Termin spotkania: 23 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Piotr Gaczek

Spotkanie V. Sztuka otwartego dialogu, czyli o zdolności asertywnego komunikowania się

Termin spotkania: 30 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Jak należy rozumieć asertywność? Asertywność jako zasada rozwoju osobowości. Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem. Trening asertywności.

Prowadzący: Julian Dąbrowski

Spotkanie VI. Aktywność młodych w sieci

Termin spotkania: 7 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Poziom świadomości i kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród najmłodszych użytkowników. Korzystanie z komputera i Internetu. Komunikacja i portale społecznościowe.

Prowadzący: dr Bartosz Hordecki

strona główna archiwum arrow

organizatorzy