Archiwum, Program zajęć dla rodziców, I edycja, Łódź

Spotkanie I. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 6 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: Justyna Kliombka-Jarzyna

Spotkanie II. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 13 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Sebastian Ciszewski

Spotkanie III. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 27 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Anna Cupriak

Spotkanie IV. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 17 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: Justyna Kliombka-Jarzyna

Spotkanie V. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 24 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: dr Jolanta Bieńkowska

Spotkanie VI. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 8 grudnia 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Patrycja Mizera-Pęczek

strona główna archiwum arrow

organizatorzy