Archiwum, Program zajęć dla rodziców, I edycja, Poznań

Spotkanie I. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 6 października 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie II. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 13 października 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Sebastian Wons

Spotkanie III. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 27 października 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać, by do nas mówiły. Komunikacja rodzic - dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

Prowadzący: Katarzyna Grabiec

Spotkanie IV. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 10 listopada 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: dr Wojciech Wiza

Spotkanie V. W labiryncie zawodów, czyli o tym, jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych?

Termin spotkania: 24 listopada 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak wspierać rozwój osobisty dziecka? Sztuka obserwacji, aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem. Analiza potencjału zawodowego dziecka. Testy i kwestionariusze do samobadania pozwalające na rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jakie możliwości w zakresie samodoradztwa daje internet? Czego oczekiwać od szkoły? Wymagania współczesnego rynku pracy.

Prowadzący: Hanna Wawrzyniak

Spotkanie VI. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 8 grudnia 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci".

Prowadzący: Marcin Sołodki

strona główna archiwum arrow

organizatorzy