Program zajęć dla młodzieży, XVIII edycja, Warszawa

drukuj

Spotkanie I. Marketing internetowy

Termin spotkania: 15 marca 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Na czym polega marketing w internecie?
Czym się różnią działania marketingowe w Internecie od działań tradycyjnych? Czym jest wirtualizacja produktu, a czym efekt usieciowienia?
Warsztaty: Plan marketingowy firmy internetowej

Prowadzący: Tomasz Szczęśniak

Spotkanie II. Zwycięskie strategie przedsiębiorstw

Termin spotkania: 29 marca 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Jak tworzyć strategie przedsiębiorstw?
Analiza otoczenia i potencjału strategicznego, strategie rozwoju, strategie konkurencji.
Warsztaty: Tworzenie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej

Prowadzący: dr Albert Tomaszewski

Spotkanie III. Systemy podatkowe w gospodarce

Termin spotkania: 12 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Modele podatkowe w różnych systemach gospodarczych
Rodzaje i znaczenie podatków, systemy podatkowe i ich wpływ na gospodarkę.
Warsztaty: Idealny system podatkowy

Prowadzący: Bożena Korzeniewska, Edyta Szczepaniak

Spotkanie IV. Zarządzanie czasem własnym

Termin spotkania: 26 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Czas na naukę
Organizacja i zarządzanie własnym czasem na naukę - jak przygotować się do ważnych egzaminów?
Warsztaty: Jak szanować czas organizując pracę sobie i innym?

Prowadzący: dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Spotkanie V. Analiza finansowa projektu

Termin spotkania: 17 maja 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wykład:

Warsztaty:

Prowadzący: prof. Waldemar Rogowski

Spotkanie VI. Praktyk - Moja droga w biznesie

Termin spotkania: 31 maja 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Praktyk – moja droga w biznesie

Prowadzący: Katarzyna Sikorska